Erfgoed3D

Presenteer uw historische locatie digitaal en interactief

Herkent u dit bij uw erfgoedlocatie? Dan is Erfgoed3D iets voor u.

KANS: Alle registers open!

  • We willen elke kans aangrijpen om ons publiek te bereiken. Anno nu hoort een digitale presentatie er gewoon bij: het is niet Fysiek OF Digitaal, maar EN/EN.

PROBLEEM: Publiek gemist

  • Niet iedereen kan ons bezoeken tijdens open (monumenten)dagen of tijdelijke evenementen. We willen die mensen ook bereiken.

PROBLEEM: Huurder(s) verhinderd.

  • Files, ziekte, andere afspraken: er zijn altijd oorzaken waarom een gepland bezoek van potentiele huurders niet kan doorgaan. Ook willen we dat belangstellenden de locatie naderhand opnieuw online kunnen bezoeken en ook online aan collega’s en beslissers kunnen laten zien.

PROBLEEM: Beperkte openingstijden

  • We hebben geen budget/personeel om doorlopend open te zijn, maar we lopen hierdoor wel bezoekers mis. Die bezoekers willen we ook kunnen bedienen.

UITDAGING: Sluiting tijdens restauratie

  • De locatie wordt gesloten wegens restauratiewerk. Tijdens de sluiting willen we het verhaal van de locatie toch kunnen presenteren. En na de restauratie willen we kunnen laten zien hoe het er voor en na de restauratie uitzag.

Wat houdt Erfgoed3D in?

Algemene informatie

Specifieke voordelen